Powerizer to urządzenie, przyrząd czy może jeszcze coś innego?

2022-11-27 Powerizer - przyrząd czy urządzenie?

Swego czasu na najbardziej rozskakanym forum w Polsce (tak, tak, było kiedyś aktywne takie forum) była nieśmiało podniesiona kwestia dotycząca poprawnego definiowania skaczących szczudeł. Większość osób pisała, mówiła (i najpewniej nadal tak robi), iż powerizery to urządzenie. Kropka.


Natomiast znalazł się głos czy głosy, że właściwie jest to przyrząd, a nie urządzenie. Jak to właściwie jest?


Przyjrzyjmy się definicjom obydwu słów w Słowniku Języka Polskiego PWN:

  • urządzenie «mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności»

  • przyrząd «urządzenie techniczne służące do wykonywania określonych czynności, zwykle pomiarowych»


Skaczące szczudła na pewno są zespołem mechanizmów, które służą do wykonywania określonych czynności (skakanie), natomiast na pewno również nie służą do wykonywania czynności pomiarowych (choć na upartego, da się i to najpewniej zrobić).

Należy również zauważyć, że każdy przyrząd jest urządzeniem, ale nie każde urządzenie jest przyrządem.


Z tej prostej logiki wynika, że wszystkie osoby, które na co dzień określają powerisery jako urządzenie służące do ćwiczenia/skakania/biegania/you-name-it, używają tego słowa jak najbardziej poprawnie.


Nie zmienia to jednak faktu, że najbardziej trafnym słowem moim zdaniem jest po prostu: sprzęt.

Jako ciekawostka przy okazji definicja słowa sprzęt za SJP PWN:

  • 1. «przedmiot użytkowy»

  • 2. «przedmioty używane do jakichś prac lub w jakichś okolicznościach»

  • 3. «koszenie zboża, kopanie warzyw, zrywanie owoców itp. i zwożenie z pola, z ogrodu»

Musicie przyznać, że trzecia definicja jest niezwykle intrygująca.


A jakie jest Twoje zdanie?

Urządzenie? Sprzęt? A może jeszcze inaczej?